רכישת כרטיסים

הוראות הגעה

זמני הסעות:

הקו עוצר בתחנות:

בנייני האומה- תחנה מספר 5200
הכניסה לעיר- תחנה מספר 3007
צומת רמות- תחנה מספר 3035
גבעה צרפתית- תחנה מספר 3114

נסיעות הלוך ( ירושלים - מג'יק קאס )

* שירותי ההסעות ניתנים כשירות בלבד ואינם מחייבים את הפארק , יתכן ויהיו סטיות ואילוצים בשעות הרשומות באתר!

 • 09:30
 • 10:00
 • 11:00
 • 12:00
 • 13:00 
 • 14:00
 • 14:30 
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00
 • 18:30 
 • 19:00 
 • 19:30 
 • 20:00

נסיעות חזור ( מג'יק קאס - ירושלים )

* שירותי ההסעות ניתנים כשירות בלבד ואינם מחייבים את הפארק , יתכן ויהיו סטיות ואילוצים בשעות הרשומות באתר.

 • 10:30
 • 12:00
 • 13:00
 • 14:00
 • 15:00
 • 15:30 
 • 16:00
 • 16:30 
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30 
 • 22:00
 • 22:30

שישי:

09:30, 10:30 נסיעות הלוך ( ירושלים - מג'יק קאס )

13:00, 14:00 נסיעות חזור ( מג'יק קאס - ירושלים )